NMC

NM.jpg

گروه پزشکی راهیان طب صبا با سابقه ای درخشان در امر ارائه تجهیزات پزشکی و ورزشی خود را در زمره پیشگامان تجهیزات پزشکی در کشور قرار دارد. این گروه برای گسترش فعالیت خود با بزرگان و صاحب منشان این رشته به تعامل نشسته که حاصل آن شروع فعالیت های وارداتی این شرکت را به همراه داشته و در حال حاضر این شرکت نماینده انحصاری تعدادی از کشورهای اروپایی و آسیایی می باشد.

تردمیل برای وزن 100 کیلو NMC

اسكوتر NMC

دوچرخه ثابت NMC

تردمیل برای وزن 120 کیلو NMC

تردمیل برای وزن 150 کیلو NMC

تردمیل باشگاهی NMC

دوچرخه ثابت باشگاهی NMC

تخت ماساژ NMC

ویلچر و عصا و توالت فرنگی NMC

گوشی پزشکی NMC

upfooter
تردمیل دوچرخه ثابت و الپتیکال رشته های ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
Top